Punció fol·licular

Al moment de la inseminació com a mètode per a l’eliminació de gestacions dobles en vaques lleteres

TRANSFERÈNCIA EMBRIONÀRIA

COM A ESTRATÈGIA PER MILLORAR LA VIABILITAT I SOSTENIBILITAT DE LES GRAGES BOVÍ LLETER

Benvinguda

Hola, soc la Irina Garcia-Ispierto, catedràtica de la Universitat de Lleida. Us vull donar la benvinguda en aquest portal web el qual penjarem l’activitat del nostre grup. Ens centrem bàsicament en millorar la fertilitat en granges lleteres altament intensificades amb la investigació i el desenvolupament de noves tècniques. A més, la divulgació científica juga un rol important, ja que creiem que és bàsic que la investigació arribi al sector especialitzat i també a la població en general.

En aquest portal web trobareu les principals investigacions que realitzem, així com les aparicions a premsa, revistes especialitzades i altres. A més, trobareu enllaços per a que pugueu profunditzar en els temes. Us convido a que hi feu una ullada!

LA PUNCIÓ FOL·LICULAR

Al moment de la inseminació com a mètode per a l’eliminació de gestacions dobles en vaques lleteres

Transferència embrionària

Com a estratègia per a millorar la viabilitat i sostenibilitat de les granges de boví lleter

INVESTIGADORS

Irina Garcia-Ispierto

Irina Garcia-Ispierto és doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2008. Actualment és catedràtica contractada al Departament de Ciència Animal de la Universitat de Lleida i investigadora principal (IP) del Grup de Reproducció Bovina d’Agrotecnio i la UdL. La seva línia d’investigació es vasa en la reproducció del boví lleter. Les seves especialitats són les gestacions dobles, mètodes de sincronització, ecografia reproductiva i problemes de fertilitat. També ha focalitzat el seu estudi en problemes infecciosos com la Coxiella burnetti o parasitaris com Neospora caninum.

Actualment té més de 100 articles en revistes indexades i més de 100 participacions a congressos, tant nacionals com internacionals. Ha participat en symposiums organitzats per empreses com ara Ecuphar o Ceva i ha escrit nombrosos articles en revistes divulgatives.

És IP de nombrosos contractes amb empreses farmacèutiques i granges de boví lleter de la zona del Segrià, i IP d’un grup SGR de la Generalitat de Catalunya, així com d’un projecte de Demostració del mateix. Actualment és editora de la revista Animals, secció reproducció animal, i revisora de diferents revistes com ara Reproduction in Domestic Animals, Theriogeology o Journal of Dairy Science.

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Articles en revistes científiques

López-Gatius, Fernando i Garcia-Ispierto, Irina. 2020. Tranfer of a single embryo versus drainage of subordinate follicles to prevent twin pregnàncies in dairy cows. Why not both? Journal of Reproduction and Development, Advanced Epub April 7, 2020.

López-Gatius, Fernando; Garcia-Isperto, Irina; Serrano-Pérez, Beatriz; Balogh, Orsolya G.; Gábor, György i Hunter, Ronald H. F. 2019. Luteal activity following follicular drainage of subordinate follicles for twin pregnancy prevention in bi-ovular dairy cows. Research in Veterinary Science, 124: 439-443.

Articles en revista professional

Garcia-Ispierto, Irina. 2020. Prevención de las gestaciones gemelares en vacuno lechero: un camino hacia la innovación. Albéitar, 234: 4-6.

Articles en revistes especialitzades