La depherelina incrementa l’activitat luteal mesurada amb ecografia Doppler després de la punció fol·licular per evitar gestacions gemelars en vaques bi-ovulars.