LA PUNCIÓ FOL·LICULAR

AL MOMENT DE LA INSEMINACIÓ COM A MÈTODE PER L’ELIMINACIÓ DE GESTACIONS DOBLES EN VAQUES LLETERES

Benvinguda

Hola, soc la Irina Garcia-Ispierto, catedràtica de la Universitat de Lleida. Us vull donar la benvinguda en aquest portal web el qual penjarem l’activitat del nostre grup. Ens centrem bàsicament en millorar la fertilitat en granges lleteres altament intensificades amb la investigació i el desenvolupament de noves tècniques. A més, la divulgació científica juga un rol important, ja que creiem que és bàsic que la investigació arribi al sector especialitzat i també a la població en general.

En aquest portal web trobareu les principals investigacions que realitzem, així com les aparicions a premsa, revistes especialitzades i altres. A més, trobareu enllaços per a que pugueu profunditzar en els temes. Us convido a que hi feu una ullada!

Investigadors/es

Irina Garcia-Ispierto (IP)

Irina Garcia-Ispierto és Doctorada per la Universitat de Barcelona l’any 2008. Actualment és professora contractada, al Departament de Ciència Animal de la Universitat de Lleida i investigadora responsable de Grup de Reproducció Animal del Centre d’Investigació Agrotecnio. La seva línia d’investigació es basa en la reproducció del boví lleter. Les seves especialitats són les gestacions dobles, mètodes de sincronització, ecografia reproductiva i problemes de fertilitat. També ha focalitzat el seu estudi en problemes infecciosos com la Coxiella burnetti o parasitaris com Neospora caninum.

Actualment té més de 100 articles en revistes indexades i més de 100 participacions a congressos, tant nacionals com internacionals. Ha participat en symposiums organitzats per empreses com ara ECUPHAR o Ceva i ha escrit diversos articles en revistes divulgatives.

És investigadora principal de nombrosos contractes amb empreses farmacèutiques i granges de boví lleter de la zona del Segrià, i és investigadora principal d’un grup SGR de la Generalitat de Catalunya, així com d’un projecte de Demostració de la Generalitat de Catalunya. Actualment és editora de la revista Animals, secció reproducció animal, i revisora de diferents revistes com ara Reproduction in Domestic Animals, Theriogenology o Journal of Dairy Science.

Mònica Llobera-Balcells (investigadora predoctoral)

Irina Garcia-Ispierto és Doctorada per la Universitat de Barcelona l’any 2008. Actualment és professora contractada, al Departament de Ciència Animal de la Universitat de Lleida i investigadora responsable de Grup de Reproducció Animal del Centre d’Investigació Agrotecnio. La seva línia d’investigació es basa en la reproducció del boví lleter. Les seves especialitats són les gestacions dobles, mètodes de sincronització, ecografia reproductiva i problemes de fertilitat. També ha focalitzat el seu estudi en problemes infecciosos com la Coxiella burnetti o parasitaris com Neospora caninum.

Actualment té més de 100 articles en revistes indexades i més de 100 participacions a congressos, tant nacionals com internacionals. Ha participat en symposiums organitzats per empreses com ara ECUPHAR o Ceva i ha escrit diversos articles en revistes divulgatives.

És investigadora principal de nombrosos contractes amb empreses farmacèutiques i granges de boví lleter de la zona del Segrià, i és investigadora principal d’un grup SGR de la Generalitat de Catalunya, així com d’un projecte de Demostració de la Generalitat de Catalunya. Actualment és editora de la revista Animals, secció reproducció animal, i revisora de diferents revistes com ara Reproduction in Domestic Animals, Theriogenology o Journal of Dairy Science.

Roger J. Palacín-Chauri (investigador predoctoral)

Irina Garcia-Ispierto és Doctorada per la Universitat de Barcelona l’any 2008. Actualment és professora contractada, al Departament de Ciència Animal de la Universitat de Lleida i investigadora responsable de Grup de Reproducció Animal del Centre d’Investigació Agrotecnio. La seva línia d’investigació es basa en la reproducció del boví lleter. Les seves especialitats són les gestacions dobles, mètodes de sincronització, ecografia reproductiva i problemes de fertilitat. També ha focalitzat el seu estudi en problemes infecciosos com la Coxiella burnetti o parasitaris com Neospora caninum.

Actualment té més de 100 articles en revistes indexades i més de 100 participacions a congressos, tant nacionals com internacionals. Ha participat en symposiums organitzats per empreses com ara ECUPHAR o Ceva i ha escrit diversos articles en revistes divulgatives.

És investigadora principal de nombrosos contractes amb empreses farmacèutiques i granges de boví lleter de la zona del Segrià, i és investigadora principal d’un grup SGR de la Generalitat de Catalunya, així com d’un projecte de Demostració de la Generalitat de Catalunya. Actualment és editora de la revista Animals, secció reproducció animal, i revisora de diferents revistes com ara Reproduction in Domestic Animals, Theriogenology o Journal of Dairy Science.

Què fem?

La tècnica consisteix en la punció sense aspiració del fol·licle de menor grandària a dia de la IA mitjançant una cànula rígida d’aspiració de quists (Minitub Ibèrica S.L., la Selva de Camp, Tarragona, Espanya).

Es realitza tant en animals amb fol·licles bilaterals com en unilaterals amb la mateixa efectivitat.

Tot i que la fertilitat és la mateixa estadísticament que en vaques control (les que no se’ls realitza la tècnica però tenen presència de 2 fol·licles a l’hora de la IA), els fracassos ovulatoris augmenten significativament.

Actualment, es proposa tractar els animals als quals se’ls aplica la tècnica un potent inductor de l’ovulació, com la hCG. Són necessaris més estudis per determinar si, a més, la tècnica simplificada amb el tractament d’hCG no només supera la fertilitat de el grup control, sinó que disminueix les pèrdues de gestació a causa del CL addicional i elimina les gestacions dobles. Per afavorir la funció d’aquest CL addicional induït, s’aplica una dosi de depherelina (anàleg de la GnRH) el dia 7 després de la punció.

ES POT FER DURANT LA VISITA REPRODUCTIVA